Go to website

Reference: 68102

Date Added: 9 October 2018
Closing Date: 21 October 2018

Job Title: Public Affairs Officer, Wales/Swyddog Materion Cyhoeddus, Cymru

Working For: Citizens Advice

Location: Cardiff

Charity Number: 279057

Salary: £28,953

Job Details

As a member of our policy and campaigns team, you will work across different policy areas using a wide range of stakeholder engagement activities. Our strong brand will give you unique opportunities to engage with those who have the power to make change. You will feed into our work influencing policy makers such as Assembly Members, the civil service, regulators and industry.

We are looking for exceptional individuals with strong public affairs and communications skills, curiosity, and ambition to achieve real change on behalf of our clients and consumers.

Fel aelod o’n tîm polisi ac ymgyrchoedd, byddwch yn gweithio ar draws gwahanol feysydd polisi ac yn defnyddio gweithgareddau ymgysylltu â rhanddeiliaid amrywiol. Bydd ein brand cadarn yn rhoi cyfleoedd unigryw i chi ymgysylltu â’r rhai sydd â’r grym i sicrhau newid. Byddwch yn cyfrannu at ein gwaith o ddylanwadu ar lunwyr polisi fel Aelodau Cynulliad, y gwasanaeth sifil, rheoleiddwyr a diwydiant.

Rydym yn chwilio am unigolion o’r radd flaenaf sydd â sgiliau materion cyhoeddus a chyfathrebu cadarn, chwilfrydedd, ac uchelgais i sicrhau newid go iawn ar ran ein cleientiaid a’n defnyddwyr.

To apply go to our website https://goo.gl/kLsnVt

Closing Date: 21 October 2018

Interview/Start Dates

Interviews in Cardiff Thursday 8 November 2018

Application Details

Applications via our website: https://goo.gl/kLsnVt

Website: https://www.citizensadvice.org.uk/

Additional Notes